God of War Ragnarok ขนาดไฟล์ PS5 เปิดเผย

God of War Ragnarok เป็นเกมขนาดใหญ่ที่มีขนาดไฟล์ที่ใหญ่พอ ๆ กัน เนื่องจากความต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลใน PlayStation 5 ถูกเปิดเผย ragnarok-เทพเจ้าแห่งสงครามGod of War Ragnarok ใช้พื้นที่จัดเก็บจำนวนมากบน PS5 เนื่องจากมีการเปิดเผยขนาดไฟล์ แม้ว่าจะเป็นเกมข้ามรุ่น แต่...