Modern Warfare 2 Devs สัญญาว่าจะดำเนินการกับแฮกเกอร์เบต้า

Infinity Ward ได้สัญญาว่าจะดำเนินการกับแฮ็กเกอร์ใน Call of Duty: Modern Warfare 2 ตามรายงานที่ผู้โกงได้รบกวนเบต้าของเกม Call of Duty Modern Warfare2 รูปภาพCall of Duty Modern Warfare2...