โลกฮาร์ดคอร์ของแฟน Minecraft นำเสนอ Eye of Sauron ของ LOTR

แฟนเกม Lord of the Rings LOTR ได้มอบบ้านใหม่ให้กับ Dark Lord Sauron ในป้อมปราการแห่งเกม Barad-dûr ภายในโลก Minecraft Hardcore ของพวกเขา ดวงตาแห่งเซารอนในมอร์ดอร์จากเดอะลอร์ดออฟเดอะริงส์ LOTRเซารอนจากลอร์ดออฟเดอะริงส์ได้พบบ้านใหม่ใน Hardcore World...