Genshin Impact Glitch ส่ง Yae Miko สู่อวกาศ

สตรีมเมอร์ Genshin Impact fobm4ster ใช้ความผิดพลาดในการส่ง Yae Miko ไปที่อวกาศและย้อนกลับ ในการทดลองที่น่าขบขันขนานนามว่า “โครงการอวกาศเก็นชิน” Genshin Impact Glitch ส่ง Yae Mikoไปที่อวกาศ – – Yae Mikoหัวเราะด้วยมือของเธอเหนือใบหน้าของเธอสตรีมเมอร์ของGenshin...